Jubilee Mubarak
Albums > Jubilee Mubarak

Jubilee Mubarak featuring Farhan Shah, Faisal Amlani, Alisha Popat, Sina Mirshahi, Nobovar Chanorov, Junaid Alam, Nabeel Muscatwala, Taufiq Karmali, Shahana Jaffer, Salim Merchant

Lyrics: Kamal Haji
Music Composer(s): Salim - Sulaiman